w naszej ofercie: 9246 imprez, 3360 terminów!

+48 12 648 99 77
+48 12 647 11 88
+48 12 647 22 66
E-mail:
Hasło:
Ecotravel - Wczasy Willa As, Chorwacja - Wczasy letnie, autokar
Wszystko o tej ofercie wie:

WCZASY WILLA AS, CHORWACJA

Wczasy letnie, autokar

Wyżywienie: bez wyżywienia (OV)
Ocena oferty:
Kod oferty:
151025604
oferta w pdf

Dost��pne Opcje Wy��ywienia


 • we w��asnym zakresie

 • ��niadania - serwowane (np. chleb, mas��o, ser ������ty, szynka, par��wki, pomidor, og��rek, d��em, p��atki, mleko, kawa, herbata)

 • obiadokolacje - serwowane, kuchnia lokalna (zupa, danie g����wne, sa��atka, napoje typu woda, sok)

 • ��niadania i obiadokolacje - serwowane

 • mo��liwo���� wykupienia wy��ywienie na miejscu u rezydenta w cenie 14 euro/dzie��/os/pakiet HB - minimalny pakiet na 6 dni

*Wy��ywienie serwowane w restauracji oddalonej o ok. 10-15 min spacerem od miejsca zakwaterowania. Godziny wy��ywienia podawane przez Rezydent��w na miejscu.


Pakiet Komfort


 • gwarancja wyboru miejsca w autokarze docelowym

 • napoje w autokarze w cenie (jednorazowo: 2x kawa, 2x herbata, 2x zimny nap��j 0,2l)

 • torba materia��owa z logo

cena: 50 z��/os.


Dop��aty Opcjonalne


 • ubezpieczenie od chor��b przewlek��ych i nowotworowych KL 15000 euro, NNW 15000 z��, baga�� (utrata 500 z��) • ubezpieczenie od koszt��w rezygnacji: 3,5% warto��ci rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, 6,7% warto��ci przy ubezpieczeniu od chor��b przelek��ych i nowotworowych • pakiet komfort • wycieczki fakultatywne


Dop��aty Wymagane Na Miejscu

op��ata klimatyczna 11 euro/os; dzieci do 12 lat 50% koszt��w - p��atne u pilota w autokarze


Karta Du��ej Rodziny

Je��li jeste�� posiadaczem Karty Du��ej Rodziny mo��esz przez ca��y rok korzysta�� z rabat��w na nasze wyjazdy: • 5% na wszystkie wyjazdy organizowane przez biuro liczone od podstawowych cen katalogowych

 • 3% na wyjazdy first minute, last minute i inne w cenach promocyjnych liczone od zrabatowanych cen katalogowych

 • 100 z�� rabatu na obozy m��odzie��owe.

Wi��cej informacji:


Komunikat!

Szanowni Pa��stwo,

uprzejmie informujemy, ��e wszystkie wyjazdy organizowane przez Biuro Podr����y OSKAR, realizowane s�� najnowocze��niejsz�� flot�� autokarow�� w Polsce, kt��ra spe��nia wszystkie udogodnienia i standardy oferty Premium. Gwarantujemy transport autokarami z rocznik��w 2015-2018, z powi��kszon�� przestrzeni�� mi��dzy siedzeniami, najwy��szej klasy fotelami oraz bezp��atnym dost��pem do sieci WiFi na terenie Polski.

W przypadku spi��trzenia sprzeda��y konkretnych ofert, istnieje mo��liwo���� realizacji przewozu�� wynaj��tymi autokarami od sprawdzonych przewo��nik��w, spe��niaj��cych standardy i wymogi Biura Podr����y OSKAR.


Ubezpieczenie

Ka��dy Uczestnik korzystaj��cy z imprez zorganizowanych przez Biuro Podr����y Oskar jest obj��ty ubezpieczeniem Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpiecze�� S.A., na podstawie podpisanej umowy ubezpieczenia. Numer polisy ubezpieczeniowej: 201383.

Ubezpieczenie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpiecze�� S.A. przeznaczone jest dla os��b wyje��d��aj��cych za granic�� w celach turystycznych i obejmuje podstawowy pakiet gwarantuj��cy: • ubezpieczenie koszt��w leczenia 15000 euro

 • ubezpieczenie nast��pstw nieszcz��sliwych wypadk��w 15000 z��

 • ubezpieczenie baga��u (utrata 1000 z��)

Dodatkowo istnieje mo��liwo���� dokupienia ubezpieczenia: • ubezpieczenie od koszt��w rezygnacji z imprezy turystycznej - 3,5% warto��ci rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, 6,7% warto��ci przy ubezpieczeniu od chor��b przewlek��ych i nowotworowych

 • ubezpieczenie od chor��b przewlek��ych - szczeg����y u konsultant��w

 • ubezpieczenie dotycz��ce sport��w: Amatorskie Uprawianie Sportu, Sporty Zimowe, Sporty Wysokiego Ryzyka, Sporty Ekstremalne, Wyczynowe Uprawienie Sport��w - szczeg����y u konsultant��w

Dokumenty:

Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podr����e Signal Iduna
dokument��do pobrania:��


Pla��a


 • kamienista pla��a miejska przy nadmorskiej promenadzie w odleg��o��ci 900 m od Willi

 • zej��cie z g��rki przez dzielnic�� Zelenka

 • serwis pla��owy dodatkowo p��atny - le��ak ok. 60 kun, parasol ok. 20 kun


Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

W zwi��zku z powo��aniem do ��ycia w dniu 26.11.2016 Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego ka��dy klient Biura Podr����y Oskar zgodnie z Rozporz��dzeniem Ministra Sportu i Turystyski zobowi��zany jest do zap��aty nast��puj��cej kwoty: • 15 z��/os. przy ka��dorazowej rezerwacji imprezy turystycznej lotniczej (czarterowej) za wyj��tkiem kraj��w maj��cych granic�� l��dow�� z Polsk��;

 • 10 z��/os. przy ka��dorazowej rezerwacji imprezy turystycznej autokarowej za wyj��tkiem kraj��w maj��cych granic�� l��dow�� z Polsk��;

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ma na celu zapewnienie ��rodk��w na pokrycie koszt��w powrotu do kraju oraz zwrot wp��at za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klient��w biur podr����y, kt��re utrac�� p��ynno���� finansow�� i og��osz�� niewyp��acalno����.
Kwota przeznaczona na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zostanie automatycznie doliczona do warto��ci rezerwacji (w momencie jej dokonania). Sk��adka nie jest przychodem biura.


Po��o��enie

Nowoczesny pensjonat po��o��ony w willowej dzielnicy Makarskiej - Zelence, po��ozony u podn����a masywu Biokovo i w ogleg��o��ci ok. 900 m od morza i promenady nadmorskiej. W okolicy znajduj�� si�� sklepy (Konzum, Ribola), piekarnie oraz bary, a tak��e apteka i bankomat. Do centrum Makarskiej oraz portu mo��na doj���� spacerem w ok. 20 min. Lokalizacja gwarantuje przepi��kne panoramiczne widoki na morze i g��ry.


Dost��pne Opcje Zakwaterowania


 • studio 2 osobowe

 • studio 2 osobowe z mo��liwo��ci�� dostawki

 • studio 1 osobowe


Warto Podkre��li��


 • panoramiczny widok na morze i g��ry

 • bezp��atny internet WiFi i klimatyzacja

 • nowoczesny i komfortowy wystr��j wn��trza

 • spokojna dzielnica


Program Ramowy

Dzie�� 1
Wyjazd z Polski zgodnie z rozk��adem jazdy autokar��w. Przejazd przez Czechy, S��owacj��, W��gry.

Dzie�� 2
Przyjazd do Makarskiej w godzinach przedpo��udniowych. Czas wolny. Zakwaterowanie od godz. 12:00.

Dzie�� 3-7
Pobyt na miejscu. Mo��liwo���� korzystania z dodatkowych wycieczek fakultatywnych, np. Dubrownik, Split i Trogir, Park Narodowy Krka, Jeziora Plitvickie, Medugorije + Mostar, Rejs statkiem na Hvar i Brac - Fish Picnic, Park Przyrody Biokovo.

Dzie�� 8
Wykwaterowanie do godziny 09:00. Czas wolny. Wyjazd do Polski w godzinach popo��udniowych (ok. godz. 15:00). Przejazd przez W��gry, S��owacj��, Czechy.

Dzie�� 9
Przyjazd do Polski. Orientacyjne godziny powrotu do poszczeg��lnych miast zgodnie z rozk��adem jazdy autokar��w.

Terminy i ceny

12.09-20.09.2019

Osoba doros��a Wolne miejsca
Studio 2 os taras wspolny 1169 PLN Sprawdź
Studio z aneksem kuchennym 1169 PLN Sprawdź

12.09-23.09.2019

Osoba doros��a Wolne miejsca
Studio z aneksem kuchennym 1449 PLN Sprawdź
Studio 2 os taras wspolny 1369 PLN Sprawdź

12.09-26.09.2019

Osoba doros��a Wolne miejsca
Studio z aneksem kuchennym 1464 PLN Sprawdź
Studio 2 os taras wspolny 1464 PLN Sprawdź

12.09-20.09.2019

Osoba dorosła Wolne miejsca
Studio 2 os taras wspolny 1169 PLN Sprawdź
Studio z aneksem kuchennym 1169 PLN Sprawdź

12.09-23.09.2019

Osoba dorosła Wolne miejsca
Studio z aneksem kuchennym 1449 PLN Sprawdź
Studio 2 os taras wspolny 1369 PLN Sprawdź

12.09-26.09.2019

Osoba dorosła Wolne miejsca
Studio z aneksem kuchennym 1464 PLN Sprawdź
Studio 2 os taras wspolny 1464 PLN Sprawdź

13.09-22.09.2019

Osoba doros��a Wolne miejsca
Studio z aneksem kuchennym 1249 PLN Sprawdź
Studio 2 os taras wspolny 1169 PLN Sprawdź

13.09-22.09.2019

Osoba dorosła Wolne miejsca
Studio z aneksem kuchennym 1249 PLN Sprawdź
Studio 2 os taras wspolny 1169 PLN Sprawdź

18.09-26.09.2019

Osoba doros��a Wolne miejsca
Studio 2 os taras wspolny 1069 PLN Sprawdź
Studio z aneksem kuchennym 1069 PLN Sprawdź

18.09-02.10.2019

Osoba doros��a Wolne miejsca
Studio 2 os taras wspolny 1464 PLN Sprawdź
Studio z aneksem kuchennym 1464 PLN Sprawdź

18.09-26.09.2019

Osoba dorosła Wolne miejsca
Studio 2 os taras wspolny 1069 PLN Sprawdź
Studio z aneksem kuchennym 1069 PLN Sprawdź

18.09-02.10.2019

Osoba dorosła Wolne miejsca
Studio 2 os taras wspolny 1464 PLN Sprawdź
Studio z aneksem kuchennym 1464 PLN Sprawdź

20.09-29.09.2019

Osoba doros��a Wolne miejsca
Studio z aneksem kuchennym 1249 PLN Sprawdź
Studio 2 os taras wspolny 1169 PLN Sprawdź

20.09-29.09.2019

Osoba dorosła Wolne miejsca
Studio z aneksem kuchennym 1249 PLN Sprawdź
Studio 2 os taras wspolny 1169 PLN Sprawdź

21.09-02.10.2019

Osoba doros��a Wolne miejsca
Studio 2 os taras wspolny 1269 PLN Sprawdź
Studio z aneksem kuchennym 1349 PLN Sprawdź

21.09-02.10.2019

Osoba dorosła Wolne miejsca
Studio 2 os taras wspolny 1269 PLN Sprawdź
Studio z aneksem kuchennym 1349 PLN Sprawdź

24.09-02.10.2019

Osoba doros��a Wolne miejsca
Studio 2 os taras wspolny 699 PLN Sprawdź
Studio z aneksem kuchennym 1069 PLN Sprawdź

24.09-08.10.2019

Osoba doros��a Wolne miejsca
Studio 2 os taras wspolny 1264 PLN Sprawdź
Studio z aneksem kuchennym 1264 PLN Sprawdź

24.09-02.10.2019

Osoba dorosła Wolne miejsca
Studio 2 os taras wspolny 699 PLN Sprawdź
Studio z aneksem kuchennym 1069 PLN Sprawdź

24.09-08.10.2019

Osoba dorosła Wolne miejsca
Studio 2 os taras wspolny 1264 PLN Sprawdź
Studio z aneksem kuchennym 1264 PLN Sprawdź

27.09-06.10.2019

Osoba doros��a Wolne miejsca
Studio z aneksem kuchennym 1249 PLN Sprawdź
Studio 2 os taras wspolny 1169 PLN Sprawdź

27.09-06.10.2019

Osoba dorosła Wolne miejsca
Studio z aneksem kuchennym 1249 PLN Sprawdź
Studio 2 os taras wspolny 1169 PLN Sprawdź

30.09-08.10.2019

Osoba doros��a Wolne miejsca
Studio z aneksem kuchennym 699 PLN Sprawdź
Studio 2 os taras wspolny 869 PLN Sprawdź

30.09-11.10.2019

Osoba doros��a Wolne miejsca
Studio 2 os taras wspolny 1169 PLN Sprawdź
Studio z aneksem kuchennym 949 PLN Sprawdź

30.09-14.10.2019

Osoba doros��a Wolne miejsca
Studio 2 os taras wspolny 1264 PLN Sprawdź
Studio z aneksem kuchennym 1264 PLN Sprawdź

30.09-08.10.2019

Osoba dorosła Wolne miejsca
Studio z aneksem kuchennym 699 PLN Sprawdź
Studio 2 os taras wspolny 869 PLN Sprawdź

30.09-11.10.2019

Osoba dorosła Wolne miejsca
Studio 2 os taras wspolny 1169 PLN Sprawdź
Studio z aneksem kuchennym 949 PLN Sprawdź

30.09-14.10.2019

Osoba dorosła Wolne miejsca
Studio 2 os taras wspolny 1264 PLN Sprawdź
Studio z aneksem kuchennym 1264 PLN Sprawdź

04.10-13.10.2019

Osoba doros��a Wolne miejsca
Studio z aneksem kuchennym 899 PLN Sprawdź
Studio 2 os taras wspolny 1069 PLN Sprawdź

04.10-13.10.2019

Osoba dorosła Wolne miejsca
Studio z aneksem kuchennym 899 PLN Sprawdź
Studio 2 os taras wspolny 1069 PLN Sprawdź

06.10-14.10.2019

Osoba doros��a Wolne miejsca
Studio 2 os taras wspolny 869 PLN Sprawdź
Studio z aneksem kuchennym 699 PLN Sprawdź

06.10-20.10.2019

Osoba doros��a Wolne miejsca
Studio z aneksem kuchennym 1264 PLN Sprawdź
Studio 2 os taras wspolny 1264 PLN Sprawdź

06.10-14.10.2019

Osoba dorosła Wolne miejsca
Studio 2 os taras wspolny 869 PLN Sprawdź
Studio z aneksem kuchennym 699 PLN Sprawdź

06.10-20.10.2019

Osoba dorosła Wolne miejsca
Studio z aneksem kuchennym 1264 PLN Sprawdź
Studio 2 os taras wspolny 1264 PLN Sprawdź

09.10-20.10.2019

Osoba doros��a Wolne miejsca
Studio 2 os taras wspolny 1069 PLN Sprawdź
Studio z aneksem kuchennym 949 PLN Sprawdź

09.10-20.10.2019

Osoba dorosła Wolne miejsca
Studio 2 os taras wspolny 1069 PLN Sprawdź
Studio z aneksem kuchennym 949 PLN Sprawdź

11.10-20.10.2019

Osoba doros��a Wolne miejsca
Studio z aneksem kuchennym 899 PLN Sprawdź
Studio 2 os taras wspolny 969 PLN Sprawdź

11.10-20.10.2019

Osoba dorosła Wolne miejsca
Studio z aneksem kuchennym 899 PLN Sprawdź
Studio 2 os taras wspolny 969 PLN Sprawdź

12.10-20.10.2019

Osoba doros��a Wolne miejsca
Studio z aneksem kuchennym 699 PLN Sprawdź
Studio 2 os taras wspolny 799 PLN Sprawdź

12.10-20.10.2019

Osoba dorosła Wolne miejsca
Studio z aneksem kuchennym 699 PLN Sprawdź
Studio 2 os taras wspolny 799 PLN Sprawdź

Zakwaterowanie

Willa AS

Willa AS dysponuje komfortowymi studiami 2 os. z ��azienkami. Ka��de studio posiada aneks kuchenny, TV sat, bezp��atn�� klimatyzacj�� oraz WiFi. Niekt��re studia maj�� mo��liwo���� zakwaterowania 3-ej i 4-ej osoby na dodatkowych, pe��nowymiarowych ������kach, wysuwanych spod ������ka g����wnego - jak pokazano na zdj��ciach.
Studia na 1 pi��trze posiadaj�� balkon lub taras.
Studia na 3 pi��trze posiadaj�� balkon z widokiem na morze lub na masyw g��rski Biokovo.
Studia na 4 pi��trze maj�� dost��p do wsp��lnego tarasu s��onecznego, wyposa��onego w sto��y i krzes��a, sk��d roztacza si�� panoramiczny widok zar��wno na Adriatyk jak i na Biokovo.

 • Na ��yczenie: r��czniki, ��elazko i deska do prasowania oraz suszarka.
 • Na miejscu dost��pny jest darmowy internet Wi-Fi i klimatyzacja.
 • Przed obiektem znajduje si�� parking dla go��ci (w miar�� dost��pno��ci miejsc).
 • Doba hotelowa zaczyna si�� o 14, a ko��czy o 9.

Wyżywienie

bez wyżywienia (OV)

Cena zawiera


 • przejazd autokarem klasy PREMIUM (powi��kszona przestrze�� mi��dzy siedzeniami, klimatyzacja, cafe-bar, DVD, WC) • zakwaterowanie: 6 nocleg��w • opieka polskoj��zycznego Rezydenta na miejscu • oferta obejmuje sprz��tanie pocz��tkowe i ko��cowe; w czasie pobytu sprz��tanie we w��asnym zakresie • wy��ywienie wg wybranej opcji • pakiet ubezpieczeniowy Signal Iduna KL 15000 euro, NNW 15000 z��, baga�� (utrata 1000 z��)Cena nie zawiera

��wiadcze�� nie zawartych w ofercie

Galeria

comments powered by Disqus
Nasze marki:
 • Wczasy Zimowe

 • Wczasy Letnie

 • Obozowicz.pl

 • Wycieczki Egzotyczne

 • Nowa Huta Travel

 • Bilety Promowe

 • Wycieczki po Ojcowie

 • Jurajska Przygoda

Biuro Podróży Ecotravel

ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków (Nowa Huta)

+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
bok@ecotravel.pl

godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-17:00
Sobota - Niedziela: nieczynne

Biuro Podróży EcoTravel z Krakowa (Nowa Huta) - lato i zima, wakacje i ferie zimowe, urlop na plaży i wyjazdy na narty - sprawdzona oferta turystyczna - wczasy, wycieczki objazdowe, wyprawy, Wycieczki Egzotycznepielgrzymki, sylwester, święta, weekendy, rejsy wycieczkowe, wczasy zdrowotne, wczasy spa, wczasy dla seniora oraz obozy młodzieżowe: kolonie, obozy letnie, obozy zimowe, obozy narciarskie, obozy snowboardowe, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne. m.in. Ojcowski Park Narodowy. Organizujemy imprezy integracyjne, pikniki i spotkania firmowe. Posiadamy wycieczki w ofertach last minute, first minute i promocje. Sprzedajemy i rezerwujemy bilety promowe, bilety lotnicze i bilety autokarowe. Oferujemy wycieczki last minute do krajów basenu morza śródziemnego jak Egipt, Tunezja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Portugalia, Turcja, Francja, Czarnogóra, Maroko oraz innych jak Norwegia, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Austria, Słowacja, Ukraina, Bułgaria, Węgry, Rumunia, Belgia, Holandia, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Islandia, Monako.


Tanie noclegi nad morzem Imprezy na Jurze Ojcowski Park Narodowy Parki Narodowe Pieskowa Skała Zielone Szkoły Bilety Promowe Bilety Lotnicze Obozy Kolonie Zimowiska Obozy Młodzieżowe Wycieczki Objazdowe Obozy Paintballowe Oferty Sylwestrowe Szczyrk noclegi Wczasy nad morzem Hua Hin Boszkowo Hotele Warszawa obrazy Plecaki turystyczne noclegi Noclegi wakacje nad morzem Babia Góra Tanie Noclegi Niepełnosprawni Fotograf Zgorzelec | dodaj linka »

Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.